FAQ

EVENEMENT INFO

Datum en openingstijden

SUIKERVRIJ- vindt plaats op 29 oktober 2021 van 20.00 – 02.30 uur.

Locatie

Zeefgebouw Suikerunieterrein, Suikerlaan 10 te Groningen‍

Minimumleeftijd

‍De minimumleeftijd van SUIKERVRIJ- is 18 jaar.

 

IK WIL EEN TICKET KOPEN

De ticketverkoop voor SUIKERVRIJ- start VRIJ-DAY 2 juli om 20.00 uur via www.wijzijnvrij.com. Via de website kun je een ticket bemachtigen. 

WAT IS JULLIE CORONA BELEID EN MOET IK GEVACCINEERD OF GETEST ZIJN?

Er zullen weinig tot geen extra maatregelen gelden tijdens ons festival. Dat houdt in dat 1,5 meter afstand en mondkapjes dragen niet verplicht zal zijn. Wel wordt er bij de ingang een bewijs van een negatieve test of een vaccinatiebewijs gevraagd om toegang te krijgen tot het evenement.

 

Moet je gevaccineerd zijn of een negatieve test overleggen?

De Nederlandse overheid stelt het verplicht om in het bezit te zijn van een vaccinatiebewijs dan wel een negatief testbewijs om toegang te verkrijgen tot het evenement.  

Moet je dan je eigen negatieve test aanleveren of kun je bij het festivalterrein testen?

‍Hoe de eventuele toegangstesten precies geregeld worden, waar je deze dient af te nemen en hoe je het resultaat kunt aantonen, wordt nu uitgewerkt. We zullen je hier tijdig over informeren zodra deze maatregel uitgewerkt is. Uiteraard zullen we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit zo soepel mogelijk verloopt.  

 

Wat als ik in quarantaine moet in de periode dat SUIKERVRIJ- plaatsvindt? ‍

‍Uiteraard is dit een vervelende en onverwachte situatie. Indien je kunt aantonen dat je in quarantaine moet, kun je een voucher aanvragen ter waarde van je ticket waarmee je naar andere evenementen van VRIJ- kunt. Je kunt je ticket uiteraard ook via het officiële resale platform Ticketswap aanbieden om andere fans de kans te geven erbij te zijn. 

Wat als ik vlak voor het festival positief test?

‍Uiteraard is dit een vervelende en onverwachte situatie. Logischerwijs kun je dan niet naar het evenement komen. Indien je kunt aantonen dat je enkele dagen voor 18 september positief getest bent, kun je een voucher aanvragen ter waarde van je ticket waarmee je naar andere evenementen van VRIJ- kunt. Je kunt je ticket ook via het officiële resale platform Ticketswap aanbieden om andere fans de kans te geven erbij te zijn.  

Moet ik me ook laten testen als ik gevaccineerd ben?

‍Op basis van de informatie die nu beschikbaar is zou dat niet het geval zijn. Het zou gaan om een vaccinatie óf een negatieve test. Eén van de twee opties zou dus voldoende moeten zijn. Mocht hier verandering in komen, dan zullen we je hierover informeren.   

 

Wat als ik me niet wil laten vaccineren en geen test wil doen?

‍Op last van extra maatregelen opgelegd vanuit de overheid kun je dan geen toegang krijgen tot het evenement. 

 OVERMACHT EN DE GEVOLGEN VAN OVERMACHT

  1. Indien SUIKERVRIJ- niet kan plaatsvinden op de geplande datum en locatie als gevolg van omstandigheden die buiten de macht van VRIJ- liggen waardoor er sprake is van overmacht dan wel onvoorziene omstandigheden, in de ruimste zin des woords, waaronder in dit verband mede begrepen ziekte en/of afzeggingen van de artiest(en), (pan)epidemieën dan wel de gevolgen van een (pan/)epidemie, landelijke dan wel lokale aanwijzingen van de overheid dan wel gemeentelijke instanties / besluit tot afgelasting door het bevoegd gezag, het niet verstrekken van vergunningen door bevoegde instanties, stakingen, brand, slechte weersomstandigheden, terreurdreiging, heeft VRIJ- het recht het Evenement te verschuiven naar een latere datum, een andere locatie dan wel het Evenement in zijn geheel te annuleren.

  2. VRIJ- is gerechtigd om SUIKERVRIJ- te verplaatsen indien dit Evenement niet kan doorgaan op grond van overmacht, zoals genoemd in artikel 7.1. VRIJ- is gerechtigd te beslissen dat aangeschafte Toegangsbewijzen voor SUIKERVRIJ- blijven gelden voor het verplaatste Evenement, mits die verplaatsing geschiedt binnen een termijn van 13 maanden na het oorspronkelijke Evenement.

  3. Als de houder van het Toegangsbewijs verhinderd is op de nieuwe datum van het verplaatste evenement, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dit binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan VRIJ-. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op een tegoedbon ter hoogte van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs, inclusief boekings- of servicekosten. De waarde van deze tegoedbon kan gedurende minimaal 12 maanden na uitgifte worden gebruikt voor de aankoop van een Toegangsbewijs voor een ander evenement van VRIJ-. De geldigheidstermijn wordt op de tegoedbon vermeld.

  4. Als de houder van het Toegangsbewijs geen gebruik kan maken van een tegoedbon, dan zal de houder van het Toegangsbewijs dat binnen afzienbare tijd kenbaar maken aan VRIJ-. De houder van het Toegangsbewijs heeft dan recht op restitutie van de oorspronkelijke Toegangsbewijsprijs in geld.

  5. Eventuele geldelijke restitutie vindt plaats uiterlijk 3 maanden na de nieuwe datum van het verplaatste evenement. VRIJ- kan te allen tijde ten gunste van de houder van een Toegangsbewijs afwijken van het bovenstaande.

  6. VRIJ- is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door annulering dan wel door verschuiving zoals hierboven vermeld. In geval van verschuiving of annulering van het Evenement als bovenbedoeld, zal VRIJ- hieraan op de door haar juist geachte wijze zoveel mogelijk bekendheid geven, onder meer door het vermelden van de toepasselijke termijnen voor restitutie op de Website. Uitsluitend in geval van volledige annulering kan de Bezoeker een verzoek tot restitutie van het entreegeld indienen bij diegene waar de Bezoeker het Toegangsbewijs heeft gekocht. Servicekosten en eventuele gemaakte reis- en verblijfkosten, zijn uitgesloten van restitutie. Restitutie van entreegeld geldt enkel indien het Toegangsbewijs door Bezoeker is aangeschaft bij de erkende (voor)verkoopadressen van VRIJ- en niet indien het Toegangsbewijs is aangeschaft bij een ander verkoop platform, bijvoorbeeld een online ‘secondary ticket’ marktplaats.